NEOS

NEOS is ondermeer actief in verzorging en verpleging en in de maatschappelijke opvang. Na een succesvolle advisering van de planologieprocedure, het ontwerp en de realisatie van het huidige bestuurscentrum aan de Hoogatraat te Eindhoven (2006-2007) besloot NEOS tevens een directieopdracht aan mijn bureau te verlenen voor de consolidatie van de huisvestingslocatie Barrierweg 178 (voormalige Frobelschool) te Eindhoven. Op deze locatie faciliteert NEOS maatschappelijke opvang en nachtopvang voor dak- en thuislozen. De realisatie van de nachtopvang wordt mede gefinancieerd uit het nationaal project grootstedenbeleid "Gimme Shelter".

Het project aan de Barrierweg kent een relatief langdurig tijdsduurverloop (2007-2011), dat mede voortvloeit uit de noodzaak om tijdens de bouwwerkzaamheden (2008-2011) een onverminderde opvangcapaciteit op de locatie in stand te houden. Bijgevolg zijn de nodige competenties van mijn bureau op het vlak van kostenexpertise, netwerkplanning en organisatie beproefd, evenals de competenties van de profesionele realiserende partijen. Het advieswerk is opgedeeld in 3 hoofdfasen (I planologieprocedure, II Ontwerp, III Realisatie). De bouw-uitvoeringsfase is daarbij weer opgedeeld in drie deelfasen (Nieuwbouw, Verbouw, Gevelrenovatie). Met het afsluiten van het project in juli 2011 is een samenwerking met een bijzondere opdrachtgever, en met name met de stafmedewerker Joop Spoorenberg voltooid. Ik zal de bevlogenheid en de daadkracht van deze opdrachtgever en de sparring met hem missen tot een mogelijk verder project voor NEOS.

adviesproducties van Hoorn Bouwadviesgroep:

fase I Planologieprocedure en Programmafase:

 • integrale Projectplanning met activiteiten- netwerkplanning. **
 • initiatie en begeleiding planologieprocedure artikel 19. **
 • planschaderisicoanalyse en buurtoverleg **
 • ruimtelijk - functioneel programma van eisen. **
 • inveseringskostenbegroting - afstemming met gemeente Eindhoven voor middelen **
 • Massastudie en voorontwerp. **

 

fase II Ontwerp en directie (alle adviseurs en ontwerpende partijen ressorteren onder van Hoorn Bouwadviesgroep).

 • directievoering ontwerp. ** (taakstelling voor budgettair ontwerp).
 • preselectie uitvoerende architect, constructeur en installatieadviseur.
 • selectie van architect iom NEOS
 • uitwerken van programma tot productieontwerp
 • verzorgen van de bouwvergunning, de milieuvergunning, de ontheffingen.

Fase III REalisatie

 • directievoering realisatie.
 • begeleiding aanbesteding,- gunningsadviezen en contracten.
 • begeleiding tijdplanmatige realisatie
 • begeleiding kosten en kwaliteit
 • oplevering en bewaking fasematige afgifte gebruiksvergunning.

** producties en auteursrechthebbende: van Hoorn Bouwadviesgroep BV.
aannemer: Hurks van der Linden Sint Michelsgestel. uitvoerend architect: Toon Bullens BNA constructeur: adviesbureau Tielemans Bouwconstructies Installatieontwerp HVL / GTI. 

Kunst en bouwen gaan samen. Zo ook indien de middelen niet toereikend zijn om de traditie vanuit de consumptiemaatschappij in stand te houden. Van Hoorn Bouwadviesgroep dankt mevrouw Ria Franc voor haar bijzondere bijdrage in de vorm van de kunstuiting "SCHUILHUTJE" waarmee zij de natuur en de kwetsbaarheid van de doelgroep typeert.

Nieuws

Sint Joris

Capaciteitsuitbreiding en Reorganisatie hoofdlocatie Oirschot...Read more...

Kempenhaeghe

advisering inkoopprocedure, verbeteren veiligheid alle gebouwen...Read more...

NEOS

Capaciteitsuitbreiding en Reorganisatie hoofdlocatie Oirschot...Read more...

GGZWNB

Bijzonderheid: oude Kentron gebouwen herontwikkeld en gedeeltelijk vervangend nieuw gebouwd. Turn Key inclusief kleuradvisering en inrichting ...Read more...

Kender Thijssen

Bouwtijdverkorting / bouwkostenverlaging, re-engineering van bouwsysteem en direktievoering. ...Read more...

Archipel

Archipel...Read more...