Archipel

Archipel biedt een breed paket van zorgverlening, varierend van zorg aan huis tot en met gespecialiseerde verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt Archipel verschillende diensten op het gebied van wonen en welzijn. Dit zowel op locaties van Archipel als ook bij de client thuis. Medio 2004 voorziet het Lange Termijn Huisvesting Plan in planmatige aanpak van het bezit in de jaren daarna. Als gevolg van deze huisvestingsprojecten dient Archipel te kunnen beschikken over een interim huisvesting met nodige capaciteit. Mijn bureau adviseerde voorbereidingen in aanloop naar de realisatie van interimvoorziening "de Orangerie" aan de Castilielaan te Eindhoven. Het voorcalculatorisch ruimtelijk programma omvat 13.919 m2 B.V.O. (verzorging,- verpleging en diensten). Voor deze opdracht adviseerde mijn bureau de stuurgroep van Archipel onder voorzitterschap van de heer Ton Muurling, 

adviesproducties van Hoorn Bouwadviesgroep:

  • integrale Projectplanning met activiteiten- netwerkplanning. **
  • Programma van eisen (functioneel, ruimtelijk). **
  • Massastudie op basis van PvE en lokatie Castillielaan Eindhoven. **
  • Stedebouwkundig voorontwerp, Van Aken Architectuur en Stedebouw (ir. M. Eugelink)
  • Planologieprocedure artikel 17 WRO. **
  • Ministeriële verklaringsaanvraag. **
  • Financieel rekenkundige advisering (investeringskostenbegroting en financieringsanalyse, advies koopconstructie). **
  • preselectie contractors en aanbestedingsadvies.

** producties en auteursrechthebbende: van Hoorn Bouwadviesgroep BV. (producties zijn verwerkt in rapportages Oostelbos van den Berg BV)


aannemer design & build: de Meeuw Oirschot
bouwmanagement uitvoeringsfase: Oostelbos van den Berg Reeuwijk

Nieuws

Sint Joris

Capaciteitsuitbreiding en Reorganisatie hoofdlocatie Oirschot...Read more...

Kempenhaeghe

advisering inkoopprocedure, verbeteren veiligheid alle gebouwen...Read more...

NEOS

Capaciteitsuitbreiding en Reorganisatie hoofdlocatie Oirschot...Read more...

GGZWNB

Bijzonderheid: oude Kentron gebouwen herontwikkeld en gedeeltelijk vervangend nieuw gebouwd. Turn Key inclusief kleuradvisering en inrichting ...Read more...

Kender Thijssen

Bouwtijdverkorting / bouwkostenverlaging, re-engineering van bouwsysteem en direktievoering. ...Read more...

Archipel

Archipel...Read more...